MyRent

PERSONVERNERKLÆRING

MyRent AS ("MyRent", "vi", "oss" og "vår/våre"), vil som ledd i arbeidet med å levere tjenester på nettstedet www.myrent.no ("Nettstedet"), samle inn personopplysninger om deg. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra Nettstedet og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Denne personvernerklæringen dekker alle personopplysninger du eventuelt oppgir til oss eller som vi innhenter via Nettstedet. Når "du" eller "din/dine" brukes i denne personvernerklæringen, vises det til deg som bruker av Nettstedet.

I tillegg til denne personvernerklæringen har vi brukervilkår, som inneholder generelle vilkår og betingelser for bruk av Nettstedet og tjenesten. Du finner våre brukervilkår her: Brukervilkår.

 1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

  Ved din bruk av Nettstedet kan vi samle inn, lagre og bruke følgende informasjon:

  1. Personopplysninger, dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, inkludert, men ikke begrenset til, personens fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon, om disse henviser til personens hjemmeadresse eller arbeidsplass.
  2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettstedet, dvs. ikke-personlig informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler, se nærmere under punkt 2. Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjeparts-nettsted som koblet deg til Nettstedet, søkeordene du inntaster på Nettstedet, de spesifikke sidene du besøker på Nettstedet, hvor lenge du besøker Nettstedet av gangen, IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din. MyRent kan også lagre IP-adressen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt nettstedet). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker nettstedet, deretter blir den enten slettet eller anonymisert (de siste sifrene i nummeret fjernes).
 2. INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

  Noen ganger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies, (inkludert permanente informasjonskapsler) og annen sporingsteknologi ("Informasjonskapsler"), som er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker Nettstedet, for eksempel om hvilke spesifikke deler av Nettstedet du benytter. Vi innhenter denne informasjonen for å kunne skreddersy Nettstedet og tjenestene våre etter dine behov og ønsker. Informasjonskapsler kan også bidra til at Nettstedet fungerer bedre og raskere neste gang du besøker det. For eksempel kan dette Nettstedet noen ganger huske hvis du tidligere har oppgitt opplysninger om deg selv til oss, så du slipper du å oppgi de samme opplysningene på nytt. Vi kan benytte Informasjonskapsler som blir værende på enheten din også etter første besøk på Nettstedet, som gjør oss i stand til å forstå din og andres generelle bruk av Nettstedet (denne informasjonen inneholder ikke personopplysninger), og brukes til å forbedre innholdet og tjenestene vi tilbyr på Nettstedet. Informasjonskapslene innhenter ikke i seg selv personopplysninger om deg, med mindre du selv velger å dele opplysningene med MyRent. Når du oppgir personopplysninger til oss, kobles ikke opplysningene med informasjon i Informasjonskapsler, med mindre du har gitt særlig samtykke til dette. Du kan innstille nettleseren din til å oppdage og fjerne Informasjonskapsler. Hvis du ikke velger å godta Informasjonskapsler, risikerer du imidlertid at du ikke får tilgang til alle funksjonene på Nettstedet. Du finner mer informasjon i nettleserens hjelpefunksjon.

 3. HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

  Vi bruker de personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi innhenter på annet vis, til følgende formål:

  1. å oppfylle vår avtale med deg;
  2. å forbedre tjenestene vi tilbyr og innholdet på Nettstedet;
  3. til intern statistikk, til markedsførings- eller administrasjonsformål, for eksempel å måle og forstå brukerdemografi og -interesser, og kjøpevaner og andre trekk hos kundene våre, samt andre interne formål;
  4. å besvare dine spørsmål og forespørsler;
  5. å varsle deg om nye produkter og tjenester fra MyRent, med mindre du har tatt forbehold om slik kommunikasjon;
  6. å underrette deg om endringer på nettstedet, i Brukervilkårene eller i personvernerklæringen;
  7. etterforskning av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av denne personvernerklæringen eller Brukervilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres juridiske rettigheter;
  8. å kunne overholde gjeldende lover og regelverk;
  9. til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillat eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

  Der loven krever det, skal MyRent ikke bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring, uten ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle ved å kontakte oss på kundeservice@myrent.no.
  Behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, gitt etter forespørsel fra oss og/eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via Nettstedet, eller annet rettslig grunnlag.

 4. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

  MyRent AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn om deg, og for å sikre dine personopplysninger.

  MyRent kan dele opplysningene med andre selskaper i MyRent Group for å oppnå de formål nevnt i punkt 3.

  MyRent vil også kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for MyRent. Leverandører og underleverandører behandler personopplysninger på vegne av MyRent, og vil kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet og for å utføre sine oppgaver på vegne av MyRent. MyRent skal påse at alle leverandører og underleverandører oppfyller kravene til tilfredsstillende sikkerhet for dine personopplysninger.

  Hvis MyRent og våre aktiva overtas av et annet selskap, eller ved en sammenslåing, konsolidering, endring av kontroll, overføring av betydelige eiendeler, omorganisering, avvikling eller konkurs, kan vi utlevere, selge eller overføre informasjon som omhandler ditt forhold til oss til tredjeparter. Dette gjelder blant annet, men er ikke begrenset til, personopplysninger og annen informasjon om ditt forhold til oss. Tredjepartene overtar da ansvaret for personopplysningene som vi har innhentet i forbindelse med forretningsførsel og drift av Nettstedet. Tredjepartene overtar rettighetene og forpliktelsene knyttet til personopplysningene slik de er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 5. BESKYTTELSE AV BARNS PERSONVERN

  Vi har ingen intensjon om at de delene av Nettstedet som krever registrering skal brukes av barn som ikke har fylt femten år. Dette nettsteder er laget og ment for voksne. Hvis vi på noe tidspunkt oppdager at en registrert bruker ikke er fylt femten år, fjernes brukeren fra vår database. Vi vil ikke lagre barns personopplysninger uten først å innhente uttrykkelig samtykke fra foreldrene.

 6. SIKKERHET FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

  MyRent har akseptable og tilstrekkelige sikkerhetstiltak, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at uvedkommende får tilgang til, kan bruke eller lekke personopplysninger som vi har ansvaret for. Kun autoriserte ansatte og samarbeidspartnere som trenger tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har tilgang til disse.
 7. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

  Fra tid til annen kan det opptre lenker på Nettstedet til andre nettsteder, blant annet nettsteder som driftes av våre samarbeidspartnere, men som har andre og egne personvernerklæringer. Når du følger en av disse koblingene, forlater du Nettstedet. Disse tredjepartsnettstedene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettstedene driftes og hvordan data samles inn og behandles.

  Tredjepartsnettstedene kan lagre informasjonskapsler og annen sporingsteknologi på datamaskinen din, lagre IP-adressen din og andre personlige og upersonlige opplysninger om deg.

  MyRent har ikke ansvar for tredjeparters nettsteder, hvordan de driftes og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

 8. ENDRINGER

  MyRent vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av MyRents personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på Nettstedet. Du oppfordres til å besøke Nettstedet jevnlig for å holde deg oppdatert på den gjeldende personvernerklæringen.

  Ved å bruke Nettstedet og tjenestene godtar du elektronisk underretning og publisering av revisjoner på Nettstedet, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på Nettstedet er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.

 9. SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER OM UTMELDING, INNSYN I ELLER ENDRING AV PERSONOPPLYSNINGER

  Kontakt oss gjerne hvis du: (a) har spørsmål eller kommentarer vedrørende vår personvernerklæring, (b) ønsker innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, (c) hvis du vil rette feil i opplysningene vi har lagret om deg eller slette visse opplysninger, (d) hvis du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende, (e) hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling, bruk eller utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter.

  MyRents kontaktopplysninger er:

  MyRent AS
  C/O MESH Tordenskioldsgate 3
  0160 OSLO
  kundeservice@myrent.no
  telefon: 233 58 233